exposities 2011

 

Frans Vendel: Schilderijen


en


Don Satijn: Objecten


11 juni 2011


t/m


9 juli 2011Afbeelding:

Frans Vendel, Zonder titel, 2009 

acryl op polyesterdoek, 60 x 60 cm
Afbeelding:

Don Satijn, 'Heavy Metal serie II nr. 2', 2009 

massief staal, 10 x 10 x 10 cm, 1/2Opening:

zaterdag 11 juni 2011

van 16.00 tot 18.00 uur


                  

Expositie 

Frans Vendel: schilderijen 

en 

Don Satijn: objecten


Van 11 juni t/m 9 juli 2011 exposeren Frans Vendel en Don Satijn in de ruimte van gallery 9 aan de Keizersgracht 552 in Amsterdam.

In deze expositie zijn schilderijen en objecten te zien.
Het werk van Frans Vendel


Frans Vendel maakt gebruik van een minimalistische vormtaal en een reductieve esthetiek. 

Hiermee wil hij het belang van ruimte, ritme, structuur en verhouding benadrukken.

Hij beschouwt zijn werk als concrete en essentiële benaderingen van zijn eigen emotionele en intellectuele ervaringen.....

Het werk reflecteert zijn interesses in architectuur, muziek, wetenschap, kunst en verder de verschillende uitingsvormen van onze alledaagse beeldcultuur.


Het werk van Frans Vendel gaat over essentie. De vorm is de inhoud. Het draait om de sterk afgebakende grenslijnen, waarbij vormen tegen de randen van het doek duwen of tegen elkaar. Hij gebruikt of een enkelvoudige vorm, of een herhaling van vormen zodat er een structuur ontstaat.

De drager (spielatten en doek) beschouwt hij als een essentieel onderdeel van de compositie omdat deze de omtreklijnen van het werk bepaalt.


    

Frans Vendel


Geboren in 1955 in Haarlem.

Woont en werkt in Haarlem.

Opleiding: 

1980-1989 Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

1988-1993 Schilderen aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.

Subsidie:

2001 Basisstipendium Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Tentoonstellingen:

Solo tentoonstellingen in Nederland onder meer in Haarlem in De Vishal, De Kleine Zaal, Zuiderpoort en Art Unit en in Leiden in Galerie Le Petit Port.

Groepstentoonstellingen in Nederland onder meer op diverse locaties in Haarlem, Amsterdam, Bergen, IJmuiden, Twisk en Gorinchem.

gallery 9 heeft eerder werk van Frans Vendel gepresenteerd in de Zomeropstelling 2010 in de galerie, op de Affordable Art Fair 2010 in de Westergasfabriek in Amsterdam, op Artantique 2011 in de Jaarbeurs in Utrecht en op Artspot Amsterdam 2011 in Loods 6 in Amsterdam.     

Het werk van Don Satijn


Bij Don Satijn kan het proces dat zich voltrekt tussen idee en object worden beschreven als een intuïtieve systematiek, gestuurd door een voorliefde en fascinatie voor variatiemogelijkheden en harmonie.


Arbeid

Het eerste dat aan het beeldend werk van Don Satijn opvalt is de strakke soberheid en ogenschijnlijke eenvoud.

Aan al zijn creaties gaat echter een zeer arbeidsintensief proces vooraf. Een proces waarbij regels gelden die de kunstenaar zichzelf oplegt, voorwaarden waaraan de uiteindelijke werken moeten voldoen. Hij gaat hierbij volgens een binair systeem te werk, een vlakje is er wel of niet, het is gevuld of het is open. Binnen de grenzen van zijn regels zoekt hij middels dit systeem naar variaties. Zo begint vanuit een enkel uitgangspunt een zoektocht naar variatiemogelijkheden. Zijn voornaamste fascinatie hierbij is de schaal van het aantal mogelijkheden, soms grenzend aan het oneindige. Door zichzelf te verliezen in zijn zoektochten probeert  Satijn de oneindigheid en ongrijpbaarheid van de ons omringende kosmos te tonen. 

Het proces van vervaardiging is voor hem minstens zo belangrijk als het uiteindelijke kunstwerk.

Bij veel van zijn beeldend werk is het vierkant of de kubus het uitgangspunt. Deze meetbare vormen stellen hem in staat om binnen zijn gestelde kader met zekerheid en uitputtend een numerieke lijst van mogelijke variaties op te stellen. Door al deze mogelijkheden vervolgens grafisch om te zetten, de numerieke lijst visueel te maken, ontstaat bij de kunstenaar een vormbewustzijn. Zo ziet hij elke nieuwe vorm ontstaan.

Hoewel deze grafische omzettingen allemaal vallen binnen de kaders van zijn vooropgestelde regels, is het niet altijd mogelijk om ze allemaal uit te voeren. Bovendien is niet iedere vorm visueel even interessant. Satijn laat systematiek en mathematiek dan los en maakt keuzes uit de mogelijkheden die zich tot dan toe aandienen. Soms kiest hij er ook voor het aantal variaties verder in te perken door de regels aan te scherpen, waarna de zoektocht opnieuw begint. De variaties die uiteindelijk overblijven, noemt hij de basisvormen. Deze basisvormen, of combinaties ervan, worden omgezet in twee- of driedimensionaal werk. 


Harmonie

Een beeld is voor Satijn pas visueel interessant wanneer het harmonieus oogt. De regels en beperkingen die de kunstenaar zichzelf oplegt, zijn gebaseerd op relaties van maten, op de verhoudingen tussen de maten. Zijn mathematische manier van werken is niet louter en alleen bedoeld om binnen een scherp gedefinieerd kader te kunnen opereren. De meetbaarheid van de vormen waarmee hij werkt en hun verhoudingen waken tevens over harmonie binnen het eindresultaat. Harmonie die bestaat binnen de basisvormen, maar ook binnen de werken waarvoor zij als bouwstenen dienen. 


Betekenis

Met de individuele werken is het niet de bedoeling iets in het bijzonder over te brengen Satijn hoedt zich voor het vastleggen van betekenis. Het vierkant en de kubus dragen door hun abstractie geen betekenis in zichzelf. Daarom zijn deze vormen naast hun meetbaarheid geschikt om mee te werken. Het publiek mag best betekenis ontlenen aan de objecten en er associaties bij hebben, daar is ook niet aan te ontkomen. Maar de kunstenaar vindt dan met name de verscheidenheid aan betekenissen die door de kijker worden toegekend interessant. Net als bij zijn zoektocht naar variatiemogelijkheden ziet hij ook hierin een oneindigheid die hem fascineert. Zo kleeft aan elk werk van Satijn de metabetekenis die de drijfveer is voor zijn arbeidsintensieve werkwijze: het tonen van de oneindigheid van de kosmos en de daarmee samenhangende nietigheid van ons aardse bestaan daarbinnen.


 

Don Satijn


Geboren in 1953 in Maastricht.

Woont en werkt in Frankrijk en in Rotterdam.  

Opleiding:

Conservatorium Rotterdam;

Academie voor beeldende Kunst Rotterdam,

afdeling autonome kunst, beeldhouwen.

1983-heden: Performances.

1991-heden: Tentoonstellingen in Frankrijk, Duitsland en in Nederland onder meer in Papendrecht, Rotterdam, Schiedam, Gorinchem, Den Haag en Hilversum.

gallery 9 heeft eerder werk van Don Satijn gepresenteerd in de Zomeropstelling 2010 in de galerie en op Artspot Amsterdam 2011.