zomerexpositie 2015

summer exhibition 2015

 

zomerexpositie 2015

summer exhibition 2015

in gallery 9

04-07-2015 / 05-09-2015eddy stikkelorum

jochem op ten noort


eddy stikkelorum

jochem op ten noorteddy stikkelorum

jochem op ten noort

gabriël barlageddy stikkelorum

jochem op ten noort

gabriël barlag

frans vendel

eef de graafgabriël barlag

frans vendel

eef de graaf

dominque chapuis

dominique chapuis

ingrid hornef

gerard van der horst

munira naqui

hella nohl

saskia van der madeingrid hornef

gerard van der horst

munira naqui

hella nohl


saskia van der made
saskia van der made

hella nohl

helma veugen

dick cassée
dick cassée

eliza kopec

johannes karman

jin-kyoung huh

dinieksjin-kyoung huh

dinieks

sabine richter

tije domburg
tije domburg

bob bunck

manja hazenberg

vicente antonorsi

arno kortschot
michiel jansen

henk van putten

arno kortschot

andré van lier

dov shlein

tien le thua

ineke van koningsbruggen
henk van putten

arno kortschot

michiel jansen

henk van putten

arno kortschot

andré van lier

dov shlein

tien le thua

ineke van koningsbruggen


dov shlein

tien le thua

ineke van koningsbruggen

els binnendijk

martijn duifhuizen

bert van santen

monika buch

bilal chahal

stanislaw zbigniew kamienski

loes ham
aaldrik harkema

anjeliek blaauw

christine bittremieux

nguyenhoa

marga duin

eddy stikkelorum


aaldrik harkema

anjeliek blaauw

christine bittremieux

nguyenhoa

marga duin
anjeliek blaauw

christine bittremieux

nguyenhoa

anjeliek blaauw

marga duin

eddy stikkelorum


aaldrik harkema

anjeliek blaauw

christine bittremieux

nguyenhoa

marga duin

eddy stikkelorum

hendrik dijk


takashi susuki

george degenhart


takashi susuki

george degenhart

george degenhart

saskia van der made

arno kortschot
saskia van der made

arno kortschot


saskia van der made

arno kortschot


eddy stikkelorum

anjeliek blaauweddy stikkelorum
gabriël barlag

frans vendel

eef de graaf

dominique chapuis

ingrid hornef

saskia van der made

gerard van der horst

munira naqui

helma veugen

dick cassée

eliza kopec

jin-kyoung huh

dinieks

sabine richter

tije domburg

bob bunck

manja hazenberg

vicente antonorsi

arno kortschot


eddy stikkelorum

michiel jansen

henk van putten

arbo kortschot

andré van lier

tien le thua

dov shlein

ineke van koningsbruggen

els binnendijk

martijn duifhuizen

bert van santen

monika buch

bilal chahal

stanislaw zbigniew kamienski

loes ham

aaldrik harkema

anjeliek blaauw

christine bittremieux

nguyenhoa

marga duin

hendrik dijkin the basement:

gerhard frömel

eef de graaf

dinieks

marco grasi

takashi suzuki

sabine richter

ingrid hornef
tien le thua

dov shlein

eef de graaf

martijn duifhuizen

michiel jansen

johannes karman

gerhard frömel

andré van lier

eef de graaf

dinieks

marco grasi

takashi suzuki


martijn duifhuizen

michiel jansen

maurice brams

johannes karman

gerhard frömel

andré van lier

eef de graaf

dinieks

marco grasi

takashi suzukitien le thua

dov shlein

martijn duifhuizen

eef de graaf

michiel jansen

bilal chahal

eddy stikkelorum

peter van der zon


saskia van der made

anjeliek blaauw

armando villarreal barrios

eddy stikkelorum

maurice brams

andré van lier

tije domburg

vicente antonorsi

ingrid hornef
vicente antonorsi

henk van putten

andré van lier

eddy stikkelorum

maurice brams

anjeliek blaauw

saskia van der madehenk van putten

gabriël barlag
eef de graaf

dinieks

takashi suzuki

vicente antonorsi

henk van putten

gabriël barlag

maurice brams

fons brasser
maurice brams
fons brasser

saskia van der made

anjeliek blaauwsaskia van der made

anjeliek blaauw

saskia van der made

anjeliek blaauw

andré van lier


saskia van der made

anjeliek blaauw

andré van lier

gabriël barlag

saskia van der made

anjeliek blaauw

saskia van der made

anjeliek blaauw

andré van lier

ingrid hornef

bert van santen

henk van putten

arno kortschot

maurice brams

vicente antonorsi

maurice brams


vicente antonorsi

takashi suzuki

arno kortschot

bert van santen

henk van putten

maurice bramsvicente antonorsi

takashi suzuki

arno kortschoteef de graaf

vicente antonorsi

loes ham

gabriël barlag

andré van lier

ingrid hornef


ingrid hornef

eef de graaf