in de periode van 2013 tot 2017 heeft hein van delft zich gericht op het verveningsgebied ‘de deelen’ in fryslân (friesland) en zich erdoor laten inspireren.

het materiaal voor zijn materie-schilderkunst haalde hij zo veel mogelijk uit dit gebied.

hij gebruikte onder meer turf, houtskool, as, roest, bladeren, zaden en mos, die hij aanbracht op houten panelen.


hein experimenteerde en verkende de technische mogelijkheden en de zeggingskracht van het natuurlijke materiaal: het materiaal gedroeg zich steeds weer anders en zorgde voor verrassingen.

zo kwam hij te weten wanneer hij turf uit de bovenlagen van het veen of van meters diep moest gebruiken.

speciale aandacht kreeg het conserveren en duurzaam maken van de gebruikte materialen.


‘de deelen’ is het laatste typisch friese veengebied is waar nog steeds vervening plaatsvindt en waar nog steeds het natte veen aanwezig is dat elders door verdroging en inklinking in snel tempo verdwijnt.

hein is zich terdege bewust van de geschiedenis die zo eigen is aan deze streek:

de mensen die jaar na jaar zware arbeid verricht hebben, die onvoorstelbare hoeveelheden turf afgegraven hebben, die een nieuw landschap hebben vormgegeven en het feit dat hier de socialistische beweging in nederland is ontstaan.

nog altijd is in ‘de deelen‘ een verstilling voelbaar, een melancholie en een uitgestrektheid die reikt tot in de verre omtrek.in the periode from 2013 to 2017, hein van delft has focused on the peat processing area ‘de deelen’ in fryslân (friesland, the netherlands) and was inspired by this area.

as much as possible he collected the materials for his material paintings in this area.

among other things, he used peat, charcoal, rust, leaves, seeds and moss, which he out on wooden panels.


hein experimented and explored the technical possibllities and the expressiveness of the natural material: the material behaved differently and causes surprises.

he came to know when he had to use peat from the upper layers and when he had to use peat from the deeper layers.

special attention was given to preserving and sustaining the materials used.


‘de deelen‘ is the last typical friesian cattle region, where still dyeing is taken place and where still is present the peat which disappears elsewhere through desiccation and decaying at a rapid rate.

hein is well aware of the history that is unique to this region:

the people who have done hard work year after year, who have dug out unimaginable quantities of peat, which have shaped a new landscape and the fact that here the socialist movement in the netherlands has arisen.

still in ‘de deelen‘ is a perception, a melancholy and a vastness that extends to the distant circumference.  


zonder titel / untitled

(2016hvd10)

2016

mixed media op paneel

met turf, mos, houtskool, roest /

mixed media on panel with

peat, moss, charcoal, rust

113 x 25 cm

€ 2.200,- incl. btw / vat


zonder titel / untitled

(2016hvd08)

2016

mixed media op paneel

met turf, as, mos, houtskool /

mixed media on panel with

peat, ashes, moss, charcoal

120 x 40 cm

€ 2.600,- incl. btw / vat


zonder titel / untitled

(2015hvd18 de deelen)

2015

mixed media op paneel

met turf, houtskool, as, berkenblad /

mixed media on panel

with peat,  charcoal, ashes, birch-leaf

60 x 42 cm

VERKOCHT / SOLD


zonder titel / untitled

(2015hvd06 de deelen)

2015

mixed media op paneel

met as, berkenkatjes, berkenzaad /

mixed media on panel

with ashes, birch-catkins, birch-seeds

42 x 60 cm

VERKOCHT / SOLD

zonder titel / untitled

(2015hvd04 de deelen)

2015

mixed media op paneel

met turf, as, varen, houtskool, roest /

mixed media on panel

with peat, ashes, fern, charcoal, rust

50 x 70 cm

€ 1.950,- incl. btw / vat

zonder titel / untitled

(2015hvd02 de deelen)

2015

mixed media op paneel

met turf, houtskool, as, berkenzaad /

mixed media on panel

with peat, charcoal, ashes, birch-seeds

60 x 50 cm

€ 1.750,- incl. btw / vat


zonder titel / untitled

(2015hvd01 de deelen)

2015

mixed media op schuim

met turf /

mixed media on foam

with peat

50 x 42 x 9 cm

€ 1.600,- incl. btw / vat

zonder titel / untitled

(2014hvd03 de deelen)

2014

mixed media op paneel

met turf, as, planten, roest /

mixed media on panel

with peat, ashes, plants, rust

60 x 60 cm

VERKOCHT / SOLD


zonder titel / untitled

(2014hvd02 de deelen)

2014

mixed media op paneel

met turf, berkenzaad /

mixed media on panel

with peat, birch-seeds

20 x 30 cm

€ 800,- incl. btw / vatzonder titel / untitled

(2014hvd01 de deelen)

2014

mixed media op paneel

met turf, acrylverf /

mixed media on panel

with peat, acrylic paint

20 x 40 cm

€ 1.000,- incl. btw / vat


zonder titel / untitled

(2013hvd01 de deelen)

2013

mixed media op paneel

met turf, acrylverf /

mixed media on panel

with peat, acrylic paint

30 x 40 cm

€ 1.100,- incl. btw / vat