hubert de boer

(renkum, nl, 1937 - amsterdam, nl, 2023)


> biografie / > biography


werk / works:


> werk op papier / > works on paper

   > hommage / tribute 2024

   > overige / other


> schilderijen / > paintings

   > hommage / tribute 2024

   > overige / other

 

werk


hubert de boer bekijkt een landschap en neemt ruimte, structuur, perspectief, texturen, vormen, kleuren waar.

het kan daarbij evengoed om de lichtval langs een slootkant gaan als om een compleet landschappelijk overzicht.

die waarneming bewaart hij als een afbeelding in zijn geheugen, vaak ondersteund door een ter plekke gemaakte schets of foto.

op grond van zijn waarneming zet hij een schilderij, aquarel, gouache of tekening op.

meestal meteen abstract, soms eerst meer natuurgetrouw.

aanvankelijk is het landschappelijke uitgangspunt nog herkenbaar: lucht-aarde, horizon, boomvormen, perspectieflijnen.

vervolgens gaat hij dit getekende of geschilderde landschap transformeren en reduceren, waarbij hij een stelselmatige opbouw hanteert.

in het werkstuk probeert hij zijn waarneming tot de essentie terug te brengen.

het gaat hem om de compositorische spanning en de ruimte die een schilderij of tekening teweegbrengt: niet om een herkenbare weergave van het landschap.

de opgebrachte elementen -vorm, kleur, textuur-, de gebruikte materialen -doek, papier, verfsoort- en de techniek spelen een rol in het werkproces.

de transparante verflagen geven diepte aan het werk en maken het ontstaansproces zichtbaar.

er is interactie tussen de laatste ingreep en wat eerder is aangebracht.

het werkstuk wordt steeds meer een abstract en verstild object, dat vooral naar zichzelf verwijst.hubert de boer


geboren in 1937 in renkum, gelderland, nl.

overleden in 2023 in amsterdam, noord-holland, nl.

woonde en werkte als beeldend kunstenaar in frankrijk in le crotoy (baai van de somme), en in nederland in eenrum, groningen, en in amsterdam, noord-holland.opleiding


1967 master of landscape architecture university of pennsylvania, philadelphia, usa.

1969 landschapsarchitect, cum laude, lu wageningen, nl.

hubert de boer is als kunstenaar autodidact en heeft als vrij kunstenaar gewerkt naast zijn bezigheden in de landschapsarchitectuur en stedenbouw.

hij volgde tekenlessen bij kees bol en kreeg ook les van koos oosterkerk.exposities


in 1986 is zijn werk voor het eerst geëxposeerd in ‘de kring’ in amsterdam waarna regelmatig exposities op verschillende plaatsen in nederland volgden.


hubert de boer heeft zijn werk vele malen bij gallery 9 geëxposeerd.

onder meer had hij In 2008 een solo expositie bij gallery 9 met zijn schilderijen en in 2011 met zijn aquarellen. In de meest recente expositie bij gallery 9 in 2013 exposeerde hij zijn werk samen met dat van don satijn en  coen vernooij.

zijn werk is ook opgenomen in de zomerexposities van gallery 9 in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021 en 2023.

in de lente-expositie 2021 in de galerie is ook werk van hem opgenomen evenals in de feestdagenexpositie 2023.

ook is zijn werk door gallery 9 gepresenteerd op diverse kunstbeurzen zoals art amsterdam 2009 bij het 20 jarig jubileum van gallery 9 , artspot amsterdam 2011 en de kunstrai 2013 in rai amsterdam.